VISION

Den nödvändiga Visionen

”Vad är egentligen ett mästerverk? Ett mästerverk är den harmoniska avvägningen mellan motstridiga krafter i ett projekt."

Carl Henrik Svenstetds råd till visionärerna

VESTIGIA arbetar med projektutveckling. Vi deltar därmed aktivt i samhällsbyggandet –    i skapandet av morgondagens miljöer där människor bor, arbetar, går i skola, roar sig, leker och handlar. Miljöer där de ska trivas, känna trygghet och framtidstro.

Det här är svårt. Det räcker inte med teknisk kompetens för att utforma bra planer och genomföra dem. Det krävs intresse och insikter i hur samhället fungerar och vilka förväntningar som människor och företag har. Det krävs omtanke under hela processen; vid utformning av planer, vid genomarbetande av funktioner och service, vid kvalitetsval, arkitektonisk gestaltning och konstnärlig utsmyckning. Detta skall vidare anpassas till ekonomins realiteter såväl på samhällsnivå som på projektnivå.

Vårt företags ägare, styrelse och anställda har en enad syn på dessa värden. SW har kunskaper, engagemang och ekonomiska resurser för att nå den harmoniska avvägningen, som leder till att projektet finner sin plats i stadens historia – kanske ett mästerverk...