AFFÄRSIDÉ

Vestigia:s affärsidé är att bidra till samhällsbyggandet genom att utveckla projekt med höga krav på funktioner, arkitektur, energianvändning och miljöanpassning.

Detta med mål att kunder och hyresgäster skall uppfatta bolagets erbjudande som positivt särskiljande. Skapas dessa värden för kunder, hyresgäster och samhälle kommer SW:s ägare att erhålla en god tillväxt på investerat kapital.

Vestigia fokuserar på bostadsprojekt men tar även del i utvecklandet av kontor, handel och service för såväl privat som offentligt brukande.