SALEM, SÄRSKILT BOENDE, SÖDERBY PARK

SÄBO2015 - Söderby Park i Salem

, Särskilt boende för äldre

Kommande projekt, byggstart 2014

Med Salems Kommun som hyresgäst kommer Vestigia Projektutveckling AB att uppföra detta Särskilda Boende för äldre.

Projektet omfattar 54 lägenheter samt gemensamma utrymmen för umgänge och aktiviteter. Vidare en träffpunkt i den gemensamma entrén.

Huskroppen kommer att gestaltas anpassad till den klassiska miljö som kännetecknar Söderby Park med anor från tidigt 1900-tal. Det särskilda boendet kommer att blicka ut mot Sanatorieparken. I den egna trädgården kommer ytor att skapas för rekreation och kontemplation.

Byggstart beräknas till kvartal 3, 2014.

Projektet genomförs på 50/50-basis tillsammans med Senectus AB, info.

(Tryck på bilden för att öppna i separat fönster)

SÄRSKILT BOENDE, SALEM, SÖDERBY PARK
SÄRSKILT BOENDE, SÖDERBY PARK, SALEM
Se alla pågående projekt