G:a Personalbostäder, Söderby Park

, Ca 12 lägenheter och dagcenter

GENOMFÖRT

SW Projektutveckling AB:s första egna projekt flyttades in i oktober månad 2011. Salem Kommun hyr på ett långt kontrakt ca 725 kvm för socialförvaltningen. Bl a boende för ensamkommande flyktinbarn och dagcenter.

860 kvm inkl 3 bostadslägenheter.

Inflyttat 2011.

Fastigheten ägs av Senectus Tallåsen AB, ett bolag SW Holding AB äger till 50 %

Se alla pågående projekt