VOLYMER OCH TRÄ

Vestigia har under flera årtionden, i stor utsträckning, arbetat med en mycket hög prefabriceringsgrad i projekten. Dessa goda erfarenheter är skälet att Vestigia valt detta som produktionsstandard i nybyggnad av alla sorters bostäder. De fördelar man uppnår vid tillverkning inomhus i fabrik är:

Hög säkerhet mot fuktskador då det enda tillfället elementet är väderutsatt är monteringsdagen och då är skyddsåtgärder enkla att vidta.Säkrare material- och metodval då de olika fabrikanternas erfarenheter från genomförda projekt, kontinuerligt, återförs in i produktionssystem och i materialval.Hög grad av precision då tillkapningar och måttanpassningar i stort sett helt sker i förprogrammerade maskiner och detsamma gäller vid hopmontering.Säkrare arbetsmiljö då fabriken är stationär och betydligt enklare att kontrollera än en vanlig byggarbetsplats som för var dag ändras.Trähus är mycket lämpliga ur klimatsynpunkt då trä är en förnyelsebar resurs och koldioxiden  i materialet är bunden tills dess material förstörs.

Brf Tärningen (bild nedan), Vallentuna 2008. 32 lägenheter i Vallentuna centrum byggt med volymteknik i trä men inklätt med en stadsmässig tegelfasad.

Brf Tärningen