LÅNGSIKTIG FÖRVALTNINGSEKONOMI

Vid val och prioriteringar mellan olika tekniska lösningar eller utformning av produkten skall alltid den långsiktiga förvaltningsekonomin vara det nav som olika beslut förankras i.

När vi bygger för en sk ”byggmästarbildad” bostadsrättsförening som skall lämnas över till köparna menar vi att den bästa intäkten för entreprenören och de blivande hyresgästerna nås när vi söker att optimera utifrån ett långt tänkande på förvaltningsekonomi.