Fläktrum Tärningen

Ventilation, värme och varmvatten skall ge bra inomhusmiljö till lägsta rimliga kostnad och då med så låga utsläpp till atmosfären som möjligt. Konkret målsättning är att bostaden skall förbruka 55kWh/kvm eller mindre.

Vi har de senaste 15 åren arbetat med att nå dit genom:

Individuell mätning av värme- och vattenförbrukning där den boende själv betalar. Vi har konstaterat att detta är en viktig faktor för att minska energislöseriet. Vid ”gratis” energi varierar konsumtionen vid lika villkor i övrigt med över 100%Fjärrvärme där så finns och modern värmeåtervinning på frånluftsystemet, som standardlösning, eller markvärmepump och/eller kombination av dessa systemIsolering där vi normalt använder ca 22 cm i ytterväggar och 35-50 cm i tak.