Kvalitet

Kvalitet kan definieras som, ett värde eller en unikhet, ett subjekt eller objekt har i tid och rum. Det kan appliceras på konstnärliga verk eller produkter (vara, tjänst, person eller kapital).

Det Vestigia erbjuder samhället skall präglas av kvalitet. Detta gäller för de boende, brukarna eller de som investerar i de hus vi är med och bygger eller förvaltar.

Kvalitet i våra projekt kommer ur vår syn på miljö, hur vi rent tekniskt och produktionsmässigt utformar och uppför våra projekt, men också i hur vi ser på arkitektur. Då arkitektur i det vida perspektivet är en passion för oss inom Vestigia finner Du mer om vår syn på arkitektur och vad detta begrepp innefattar ovan.

Slutligen hänger kvalitet ihop med ekonomiska frågor där "value for money" påverkar vad vi kan göra men vår tro är att upplevd nytta eller kvalitet börjar i medvetna ekonomiska val i projektutformning såväl som vid investeringsbeslutet.