VESTIGIA FASTIGHETER AB

Vestigia är ett bolag grundat av och i samverkan mellan nedanstående personer, som tillsammans har mer än 100 års erfarenhet från projektutveckling, byggande och förvaltning av fastigheter.

Vestigia:s organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av ett fåtal medarbetare som runt sig har en rad externa specialister vars tjänster handlas upp efter behov. På så sätt erhålls en till varje projekt anpassad och optimerad organisation som lätt låter sig anpassas till projektets generella förutsättningar. Detta gäller byggledning, beställarombud, arkitekter, konsulter för projektering, marknadsföring eller mäkleri av bostäder. Likaså hanteras backoffice för redovisning liksom juridiskt bistånd i ett nätverk av konsulter.Organisationsmodellen är också lätt skalbar och kan ta hand om ökade volymer, vilket kommer att vara väsentligt då avsikten är att låta verksamheten växa organiskt.

Är det något du undrar över eller någon synpunkt du vill föra fram så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Stefan Wennerholm

Produktion

Äger Söderby Entreprenad AB, bolagsgruppen omsätter ca 100 MSEK och har 30 anställda. Beställare från offentliga sektorn samt större privata fastighetsbolag.

E-mail: stefan.wennerholm@swprojekt.se 

Mobil: +46 73 917 36 30

STIG MÖRTSJÖ

Affärsutveckling

Lång erfarenhet från utveckling, byggnation och förvaltning av bostäder och offentliga samt kommersiella verksamhetslokaler. Även mångårig internationell erfarenhet på ledande positioner.

E-mail: stig.mortsjo@swprojekt.se

Mobil: +46 70 483 61 12

Michael Casselbrant

VD

Civilekonom, med erfarenhet som ekonomi- finanschef och VD i olika bolag med inriktning på utveckling och förvaltning av bostäder samt lokaler.

E-mail: michael.casselbrant@swprojekt.se

Mobil: +46 70 483 61 11