VARIATION

Stadsplanering blir ofta en centrifugal process

Komplicerade projekt och företeelser som lite mer jobb än nödvändigt undviks - allt som stör planprocessen skall bort. Trivsamma och eftertraktade miljöer skapas inte så!

God miljö skapas genom variation med olika upplåtelseformer, boendekategorier, blandade verksamheter och omväxlande arkitektur, inte genom funktionsseparation och enhetligehet.

Centrala Boo, Nacka, 2000-2008 (bilder nedan). Här skapades ett varierat område med olika upplåtelseformer och boendegrupper. Omväxlande arkitektur och yttre rum anpassade skapar spänning.