STADSFÖRNYELSE

Många områden är för glesa

Hus som ligger närmare varandra skapar tryggare och trivsamma områden.

Centrala Boo i Nacka (nedan tv) ersatte 133 lägenheter, parker och torg öde parkeringsytor och risiga mellanrum.

Finntorp i Nacka (nedan th), 92 lägenheter i hyres- och bostadsrätt samt ombyggnad av skola ersatte öde parkeringsytor och en nedlagd skola.