OMGIVNING

Det befintliga är inte en fiende.

Platser har en historia, naturformationer och grannar vilket skapar mer eller mindre komplicerade relationer och förutsättningar. Detta  ser Vestigia som ett positivt faktum för att skapa en god miljö - bevarandet av värdefulla träd, genomtänkt terränganpassning, rätta volymer, ordentligt analyserade villkor ger förutsättningar för bra och spännande arkitektur och stor användbarhet av platser.

Talliden, Nacka, 2001(nedan t.v.). Terränganpassad byggnad med direkt ingång från markplan, via kort spång och loftgång.

Gröndal, Stockholm, 1987 (nedan t.h.). Mellan gatan, spårvägen och påfartsrampen till Essingeleden formades ett attraktivt hyreshus.