INTEGRATION

Försvåra inte genom fula projekt

Samhällets bostadslösningar för särskilda behov vilka kan variera över tiden. Det kan röra sig om lösningar livets olika skeden. Student- och ungdomsbostäder, seniorboenden, trygghetsboenden, vårdboenden, särskilda boenden för äldre, boende för att möta särskilda behov, flyktingmottangande osv.

Dessa behov möts alldeles för ofta, liksom för vanligt boende, med enahanda lösningar. Studenter för sig, småbarnsfamiljer i radhus- och villområden, vårdboende och flyktingmottagande i avsides, nedslitna gamla byggnader.

SW har erfarenhet av och genomfört och förvaltat många sådana boenden där integration, god arkitektur, och vackra projekt är ledord och där de bidrar till blandade upplevelser och variation i stadsbygget. Stadsbyggandet kan på detta sätt medverka till ett bättre samhällsbygge där resultatet blir integration och förståelse mellan olika grupper.

Om ett besvärligt boendeproblem skall lösas blir det inte enklare om man väljer en ful barack - vem är stolt över den? - ett permanent hus kan dessutom förberedas för annan användning i framtiden.

Talliden, Nacka, 2001 (nedan t.v.). 16 lägenheter blockhyrda av Nacka Kommuns socialförvaltning delar gård med 10 attraktiva townhouse-lägenheter i bostadsrättsform.

Talliden, Nacka, 2004 (nedan t.h.). 48 hyresrättslägenheter, det SW kallar för "Ungdomsbostäder". Idén är att ungdomar inte skall behöva studera för att få bostad.