BEVARA

Det revs för mycket

Att bevara gamla väl fungerande miljöer byggnader och miljöer bidrar till att stärka ett områdes karaktär och ger stadga åt stadsbyggandet.

Nacka, Skurusundet (nedan t.v.). Nio lägenheter i en disponentvilla byggdes om 2010 har funnit en naturlig plats bland det nya.

Högbergsgatan, Stockholm (nedan t.h.). Ett gammalt bageri och textillager byggdes om 1987 till kontor och KF:s gymnasieskola.