Arkitektur och arkitekter

För att klara de målsättningar som sammanfattats i detta program krävs ett gott och respektfullt samarbete med bra arkitekter. 

Vi har i årtionden samarbetat och samarbetar med många av de främsta arkitekterna i Sverige, Norden och andra länder. Dels därför att det är en konkurrensfördel att erbjuda marknaden funktionella, ekonomiska bostäder, med intressant och vacker arkitektur och dels därför att det som produceras i stadsbyggandet styr platsens förutsättningar, för i många fall hundratals år framåt. Det är alltså även ett förpliktigande ansvar.