ARKITEKTUR

Arkitektur berör allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Ämnesområde som verkar mellan konst och vetenskap och omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt. Arkitektur är också läran om formgivning av i första hand byggnader.

Enligt det tidigaste bevarade verket i ämnet, Vitruvius' "Tio böcker om arkitektur", är arkitekturens kärna balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas). Den svenske arkitekturhistorikern Elias Cornell sammanfattade, för sina arkitekturstudenter vid Chalmers tekniska högskola, vad arkitektur handlar om i meningen "Estetisk organisation av praktisk verklighet." Sedan renässansen räknas arkitektur till de sköna konsterna.

Vestigia:s dagliga verksamhet handlar om att med hjälp av arkitektur forma och utveckla byggnader och stadsmiljöer i en tradition av byggmästeri.

Under ett antal rubriker beskriver vi begrepp och angreppssätt som är viktiga för oss när vi tänker arkitektur och formande av en intressant och bra miljö för mänskliga aktiviteter