Särskilt boende Söderby Park, Salem

Läs mer

VESTIGIA VÅRT NYA NAMN!

från och med 2014-05-07 har SW Projektutveckling och de bolag som ingår i bolagsgruppen ett nytt namn, ett namn med historia.

Affärsidén Läs mer

EXKLUSIVA ATELJEVÅNINGAR

Nu lanseras Bostadsrättsföreningen LOGGIA, Söderby Park, Salem.

Läs mer

Sen Tallåsen

första inflyttning

Vestigia Projektutveckling AB:s första egna projekt flyttades in i oktober månad 2011. Salem Kommun hyr på ett långt kontrakt ca 725 kvm för socialförvaltningen. Bl a boende ....  Läs mer

INTEGRATION

Försvåra inte genom fula projekt.    Samhällets bostadslösningar för särskilda behov vilka kan variera över tiden. Det kan röra sig om lösningar livets olika skeden. Student- och ungdomsbostäder, ..  Läs mer